National Golf Resort yra pirmasis golfo kurortas Vakarų Lietuvoje, įsikūręs geografiškai palankioje vietoje – vos 4 kilometrai nuo Klaipėdos ir 25 kilometrai nuo Palangos oro uosto.

Vaizdinagame Danės upės slėnyje įrengtas 18 duobučių golfo aikštynas su treniruočių aikštele ir 3 duobučių trumpuoju žaidimo lauku. 18-ojo žaidimo tako ridenimo aikštelė suformuota Lietuvos formos sala, kuri tapo National Golf Resort skiriamuoju ženklu.

Golfo aikštyno planas

Tapkite National Golf Resort dalimi! Įsigykite akciją!

„National Golf Resort“ platina individualias, šeimynines ir korporatyvines akcijas. Įsigijusiems akcijų – įspūdingos nuolaidos klubo narystei ir teikiamoms paslaugoms!

Įsigykite narystę klube!

Jokio žaidimo mokesčio, pirmenybė rezervuoti žaidimo laiką, nuolaidos klubo name, kvietimai į turnyrus bei renginius – tai tik keletas iš narystės teikiamų privilegijų!

National Golf Resort narystės yra vieno tipo – suteikiamos vieneriems metams ir atnaujinamos kiekvienų metų pradžioje. Įstojimas į National Golf Resort klubą galimas nuo 2008 metų.

Įstojimo į klubą tvarka:

  • Jei norite tapti National Golf Resort klubo nariu, susisiekite su mumis telefonu +370 655 22222 arba elektroniniu paštu info@nationalgolf.lt
  • Patvirtinus narystę, pasirašoma narystės sutartis bei klubo taisyklės.
  • Sumokamas metinis nario mokestis.

National Golf Resort klubo nariai turi turėti minimaliausią golfo kvalifikacijos lygmenį HCP 54. Jei neturite šio lygmens atitinkančio dokumento – HCP ar žaliosios kortelės, mielai kviečiame į National Golf Resort golfo akademiją, kur išlaikius egzaminą, bus suteiktas HCP 54.

PRIVILEGIJOS KLUBO NARIAMS

NR. PASLAUGA NARIAMS, TURINTIEMS KLUBO AKCIJŲ KLUBO NARIAMS
1 Green-fee mokestis (išskyrus turnyrus) Nemokamai Nemokamai
2 Trumpasis laukas + treniruočių aikštė Nemokamai Nemokamai
3 Golfo inventoriaus komplekto sandėliavimas (sezonui) 50 € 100 €
4 Golfo inventoriaus su el. vežimėliu sandėliavimas (sezonui) 100 € 150 €
5 VIP kambario paslaugos Nemokamai Nemokamai
6 Konferencijų salės nuoma 10 % nuolaida 5 % nuolaida
7 Apgyvendinimo paslaugos 10 % nuolaida 5 % nuolaida
8 Prekėms golfo parduotuvėje 5 % nuolaida 5 % nuolaida
9 Golfo mašinėlės nuoma žaidimui 20 € 25 €

* Nuolaidos inventoriaus nuomai, individualiai pritaikytų lazdų komplektams, naudotiems kamuoliukams ir treniruočių aikštės kamuoliukams NETAIKOMOS.

PRIVILEGIJOS KLUBO ANTROSIOS NARYSTĖS TURĖTOJAMS

Pastaba: National Golf Resort klubo antrosios narystės turėtojams narių nuolaidos turnyro mokesčiams netaikomos.

NR. PASLAUGA ANTROSIOS NARYSTĖS KLUBO NARIAMS
1 Green-fee mokestis (išskyrus turnyrus) Nemokamai
2 Trumpasis laikas + treniruočių aikštė Nemokamai

Golfo akademija – tai speciali 10 val. trukmės golfo kursų programa pradedantiesiems.

Akademijos metu:
• susipažįstama su golfo žaidimo taisyklėmis ir etiketu;
• golfo inventoriumi ir tinkamu jo panaudojimu;
• įvaldoma žaidimo technika.

Kursų pabaigoje, akademijos dalyviams, išduodama Žalioji golfo kortelė („Green card“), kuri suteikia teisę žaisti
golfą bet kuriame Lietuvos ar užsienio aikštyne.

Į mokymo programos kainą įeina:
• profesionalaus trenerio paslaugos;
• mokymui reikalingo inventoriaus nuoma;
• treniruočių aikštės kamuoliukai golfo akademijos užsiėmimų metu;
• reikalinga dalomoji medžiaga;
• golfo akademijos užbaigimo egzaminas;
• žaliosios kortelės („Green card“) išdavimas.

Golfo akademijos metu speciali apranga nėra reikalinga, tačiau turi atitikti sekančius reikalavimus:
• marškinėliai su apykaklėmis;
• kelnės, ilgi šortai ar sijonas;
• trumpom ar ilgom rankovėm švarkeliai, megztukai;
• plokščiapadžiai batai;
• golfo žaidėjams patartina mūvėti golfo pirštinę, kuri apsaugo rankas nuo nuospaudų.

Golfo žaidėjų patogumui National Golf Resort visada pasiruošęs padėti profesionalus golfo treneris Martin Hoyer.

Treneris taip pat veda individualias bei grupines golfo pamokas, kurių kainos prasideda nuo 40 €/už pamoką.

Trumpa trenerio biografija:

1989 m. dirbo GC Dillenburg, kur ne tik išmoko mokymo pagrindų bei įgijo pagrindines žinias apie golfo mažmeninę industriją.

1992 – 1995 m. įgijo daugiau patirties, kaip vyrensysis padėdėjas golfo mokymuose GC Scheibenhardt Karlsruhe. Pradėjo vesti golfo mokymus vaikams grupėse iki 60 asmenų, 4 kartus per savaitę.

1996 m. dirbo naujai įkurtame GC Hatten klube ieškant naujų narių Oldenburg. Įgijo patirties dirbdamas valdydamas golfo reikmenų parduotuvę ir trinruočių aikštę.

1997 m. iš GC Hatten persikėlė į GC Wildeshausen, kuriame dirbo 9 duobučių klubo vyriausiuoju specialistu bei atgaivino jaunųjų golfo žaidėjų mokymus.

2007 m. nusprendė pagilinti savo žinias ir prisijungė prie  GC Wilhelmshaven klubo (18 duobučių, 580 narių klubas), kuriame orientavosi į jaunesniųjų mokymą. Golfo mokyklos projekas buvo remiamas ir pačios Vokietijos Golfo Federacijos.

2011 m. gavo pasiūlymą dirbti Austrijoje, kurioje, kaip vyresnysis specialistas praleido 3 metus.  GC Windischgarsten mokė ne tik klubo narius, bet ir jaunuosius golfo žaidėjus, kurie pelnė ne vieną apdovanojimą.

NATIONAL GOLF RESORT KLUBO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1 National Golf Resort golfo klubas (toliau NGR) yra įsikūręs 12 km nuo Klaipėdos miesto centro, Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. NGR kurortą sudaro: 18 duobučių aikštynas su treniruočių aikštele bei 3 duobučių trumpojo žaidimo aikštelėmis; klubo namas su restoranu, trimis kambariais svečių apgyvendinimui, golfo reikmenų parduotuve, mokymų sale, narių kambariu. Svečiai galės apsigyventi šalia klubo namo pastatytoje viloje, kurioje įrengti 4 apartamentai. Ateityje planuojama pastatyti viešbutį su Spa ir konferencijų centrais, restoranu, bei dar dvi vilos. Klubo savininkas ir valdytojas yra UAB „National Golf Resort”, įmonės kodas 300577649, buveinė registruota adresu Žvejų g. 21, Klaipėda (toliau vadinama Bendrove).
1.2 Šios NGR taisyklės (toliau vadinama Taisyklės) nustato NGR narių, svečių, kitų asmenų elgesio standartus, NGR teikiamų paslaugų apimtis bei kitus su teikiamomis paslaugomis susijusius klausimus. Šiuos klausimus taip pat reglamentuoja narystės sutartis, bendrovės valdybos sprendimu patvirtintos golfo žaidimo taisyklės, etiketo bei elgesio taisyklės.
1.3 NGR Taisykles tvirtina ir keičia bendrovės Valdyba. Pasiūlymus dėl NGR Taisyklių keitimo, papildymo, koregavimo turi teisę pateikti ir NGR klubo nariai.
1.4 NGR Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir paskelbimo NGR klubo namo stende bei internetiniame puslapyje www.nationalgolf.lt.
1.5 NGR Taisyklės yra taikomos visiems NGR klubo nariams, svečiams, patarnaujantiems žaidėjams (ang. caddy), kitiems asmenims, kuriems NGR teikia paslaugas bei NGR personalui.
1.6 NGR taip pat taiko Europos golfo asociacijos žaidimo ir etikos taisykles, patvirtintas EGA tiek, kiek jos neprieštarauja šioms taisyklėms.

2. Klubo valdymas

2.1 Visus su Klubu susijusius strateginius klausimus svarsto Bendrovės Direktoriaus ir Valdybos organai. Svarbiausius su Klubu susijusius klausimus svarsto ir sprendžia Bendrovės Valdyba. Klubui betarpiškai vadovauja Klubo Direktorius.

2.2 Bendrovės valdymas:

2.2.1 Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Direktorius. Bendrovės organai turi Bendrovės įstatuose numatytą kompetenciją ir funkcijas. Bendrovės organų susirinkimų šaukimo, kvorumo ir sprendimų priėmimo klausimus reglamentuoja Bendrovės įstatai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
2.2.2 Papildomai, Bendrovės valdymo organai sprendžia su Klubo valdymu ir veikla susijusius klausimus, kaip tai nurodyta žemiau šioje dalyje.

2.3 Bendrovės Valdyba:

2.3.1 Bendrovės Valdyba priima sprendimus dėl žemiau nurodytų su klubo veikla susijusių klausimų:
2.3.1.1 nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmenys, norintys tapti Klubo Nariais;
2.3.1.2 kasmet iki lapkričio 31 d. nustato metinio narsytės mokesčio dydį;
2.3.1.3 nustato „Green Fee” mokesčio dydžius;
2.3.1.4 tvirtina šias Taisykles, Etikos taisykles, Golfo žaidimo taisykles, taip pat Narystės sutarties formą ir kitus vidinius Klubo aktus;
2.3.1.5 sprendžia kitus šių Taisyklių ar kitų Klubo vidinių aktų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

2.4 Klubo personalas:

2.4.1 Personalą sudaro administracijos, aptarnaujantys ir techniniai darbuotojai, vykdantys Klubo veiklą. Klubo personalo skaičių tvirtina Valdyba Direktoriaus teikimu.

3. Narystės suteikimo tvarka

3.1 Narystės suteikimo procedūras prižiūri ir už jas atsakingas Direktorius.
3.2 Klubo Nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys Valdybos nustatytus reikalavimus:
3.3 Asmuo, norintis tapti Klubo Nariu, privalo užpildyti nustatytos formos paraišką ir pateikti ją Klubo administracijai.
3.4 Asmuo, pateikęs paraišką tapti Klubo Nariu:
3.4.1 garantuoja, kad paraiškoje pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi;
3.4.2 sutinka, kad jo paraiška bus patenkinta tik tuo atveju, jei tam pritars Valdyba;
3.4.3 sutinka, kad Klubas teiks paslaugas tik tuo atveju, jeigu nustatyta tvarka bus sumokėtas metinis mokestis;
3.4.4 patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su visomis Klube galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant šias Taisykles, Golfo žaidimo taisykles ir Etiketo taisykles;
3.4.5 įsipareigoja Valdybai pritarus jo/jos kandidatūrai, sudaryti Narystės sutartį ir sumokėti nustatyto dydžio metinį mokestį;
3.5 Kandidatai į Klubo narius registruojami pagal pateiktų paraiškų eiliškumą ir įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Kandidato pateiktą paraišką nagrinėja Valdyba ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos padavimo dienos priima sprendimą dėl asmens priėmimo/nepriėmimo į Klubo Narius.
3.6 Patenkinus paraišką, per 14 dienų asmuo privalo sudaryti Narystės sutartį ir vieną pasirašytą Narystės sutarties kopiją pateikti Klubo Direktoriui. Narystės sutartis sudaroma pagal Valdybos patvirtintą formą.
3.7 Asmuo įgyja Narystę sumokėjęs/usi metinį mokestį už pirmuosius Narystės metus. Asmeniui sumokėjus metinį mokestį, išduodama Nario kortelė.

4. Žaidėjai ir žaidimo pradžia

4.1 Golfo žaidimą NGR aikštyne turi teisę žaisti NGR klubo nariai (t.y. asmenys, su kuriais yra pasirašytos narystės sutartys), narių atsivesti svečiai, o taip pat kiti asmenys, atvykę į NGR golfo aikštyną ir turintys atitinkamą žaidimo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus
4.2 Aikštyno darbo valandos nustatomos atskirai, atsižvelgiant į dienos ilgumą. Bet kokiu atveju, negalima pradėti žaisti golfo raundo vėliau kaip likus pusantros valandos iki sutemų.
4.3 Visi NGR klubo nariai, svečiai ir kiti asmenys privalo užsiregistruoti NGR registratūroje prieš kiekvieną žaidimą ir į aikštyną eiti tik prisisegus prie krepšio išduotą žaidimo bilietą.
4.4 Golfo žaidimą leidžiama žaisti ne didesnėmis nei keturių žmonių grupėmis, nebent atsirastų nenumatytų aplinkybių, kurias patvirtintų NGR vadovybė.

5. Pamokos ir pratybos

5.1 Mokytis žaisti golfą galima tik NGR treniruočių lauke, t.y. ilgųjų smūgių aikštėje, trumpųjų smūgių aikštėje, ridenimo aikštelėje, ir trumpajame 3 duobučių žaidimo lauke.
5.2 Mokytis žaisti golfą 3 duobučių trumpojo žaidimo lauke, jei žaidėjas neturi žaliosios golfo kortelės, galima tik su treneriu.
5.3 NGR treneriai veda golfo pamokas. Laikas pamokoms su treneriais yra rezervuojamas iš anksto klubo administracijoje.
5.4 Žaidėjai turi laikytis golfo pamokoms taikomų taisyklių, bendrųjų NGR klubo žaidimo bei etikos ir elgesio taisyklių, taip pat ir NGR trenerių nurodymų.
5.5 NGR turi teisę nutraukti pamokas dėl netinkamų oro sąlygų. Jie taip pat gali sustabdyti pamoką, jei būtina surinkti kamuoliukus iš treniruočių aikštelės.

6. Vaikų ir jaunių golfas

6.1 Vaikai: nuo 3 iki 10 metų. Vaikai nėra įleidžiami į NGR golfo aikštyną dėl jų pačių saugumo, išskyrus Všį „GOLFIS” vaikų golfo mokyklos auklėtinius. Esant tėvų pageidavimams ir raštiškai patvirtinus, vaikams organizuojamos golfo pamokos su treneriu.
6.2 Jauniai: nuo 10 iki 18 metų. Jaunimas gali būti ir žaisti golfo aikštyne tik kartu su savo tėvais. Jaunimas turi teisę, pateikęs raštišką tėvų sutikimą ir susimokėjęs nustatyto dydžio „Green Fee” mokestį, bei pateikus atitinkamą žaidimo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, žaisti golfą NGR golfo aikštyne ir naudotis kitomis NGR paslaugomis. Kiekvieną kartą apie Jaunimo apsilankymą tėvai privalo informuoti NGR administraciją, nurodydami reikalaujamus Jaunimo asmens duomenis.
6.3 Tapti NGR klubo nariu, sumokėjus nustatytą metinį narystės mokestį, leidžiama asmenims nuo 18 metų.

7. Situacijos žaidimų metu

7.1 NGR klubo nariai, jų atsivesti svečiai, ir kiti asmenys turi elgtis pagarbiai vienas su kitu, o taip pat su NGR aptarnaujančiu personalu.
7.2 NGR klubo nariai, jų atsivesti svečiai ir kiti asmenys privalo tausoti klubo inventorių ir aikštyną.
7.3 Žaidimo metu išmušta veja privalo būti atstatyta, kamuoliukų išmuštos vietos sutvarkytos, o smėlio kliūtys po kamuoliuko išmušimo išlygintos tam skirtais grėbliais.
7.4 Jei priekyje žaidžiantis asmuo/grupė žaidžia per lėtai ir stabdo kitų žaidėjų žaidimą, lėčiau judantis asmuo/grupė privalo praleisti sparčiau žaidžiančiuosius.
7.5 Jei žaidėjas vienos duobutės aikštelėje smūgiuoja 10 ar daugiau kartų, žaidimas toje aikštelėje yra nutraukiamas ir į taškų kortelę įrašomas rezultatas 10.
7.6 Žaidėjui numušus kamuoliuką už NGR nustatytų aikštelių ribų, taikomos vietinės NGR klubo taisyklės, nebent atskirais atvejais numatyta kitaip.
7.7 NGR turi teisę uždaryti golfo aikštelę, jeigu būtina atlikti žaidimo aikštelės tvarkymo darbus.

8. Nepalankios oro sąlygos

8.1 NGR turi teisę atidėti, atšaukti arba nutraukti golfo varžybas ar suplanuotą žaidimą, jei vadovybei nutarus, susidaro nepalankios ar pavojų sveikatai bei gyvybei keliančios oro sąlygos. NGR klubo nariai, svečiai ar kiti asmenys privalo paklusti tokioje situacijoje NGR personalo teikiamiems nurodymams.
8.2 Jei nepalankios oro sąlygos (audra, žaibavimas) susiklosto žaidimo metu, visi NGR klubo nariai, jų atsivesti svečiai ar kiti asmenys privalo nutraukti žaidimą ir pasirūpinti savo saugumu.
8.3 NGR klubo nariai privalo pasirūpinti savo atsivestų svečių ar kitų asmenų saugumu, kilus nepalankioms oro sąlygoms.

9. Handikapas (HCP)

9.1 Į NGR aikštyną leidžiami žaisti asmenys, turintys 54 HCP ir žemesnį žaidimo lygmenį patvirtinantį dokumentą (Federacijos kortą, nario kortelę, žaliąją golfo kortelę).
9.2 Asmenys, neturintys HCP, gali dalyvauti NGR Golfo Akademijos programoje, po kurios suteikiamas 54 HCP ir išduodama žalioji golfo kortelė.
9.3 Taškų korteles pasirašo žaidėjas, kuris registruoja taškus, bei savo parašu patvirtina kitas žaidėjas, turintis žemesnį HCP.
9.4 Turnyrai žaidžiami naudojant vėliausiai pasiektus rezultatus.
9.5 NGR vadovybė yra atsakinga už rezultatų kortelėse patikrinimą.
9.6 Jei žaidėjai neužregistruoja taškų, jie gali būti baudžiami nuobaudos taškais pagal EGA taisykles.

10. Golfomobiliai

10.1 NGR judėjimui aikštyne nuomoja golfomobilius. Kitomis transporto priemonėmis aikštyne važiuoti draudžiama.
10.2 Golfomobiliais važiuoti draudžiama už NGR aikštyno ribų ar palikti ne golfomobiliams skirtoje vietoje.
10.3 Asmuo, vairuojantis golfomobilį, privalo laikytis aikštyne ir golfomobilyje nurodytų taisyklių, vairuoti saugiai, nesužeisti žmonių, važiuoti tik tam skirtais takais. NGR aikštyne golfomobiliais leidžiama važiuoti žaidimo takais (ang. Fairways).
10.4 Golfomobilį vairuojantis asmuo turi būti susipažinęs/-usi su NGR pateiktomis golfomobilių naudojimosi taisyklėmis.
10.5 Vienu dviviečiu golfomobiliu gali važiuoti tik du žaidėjai, vežantys du golfo krepšius. 10.6 NGR klubo nariai yra atsakingi už savo ir savo svečių saugumą, besinaudodami golfomobiliais.
10.7 Esant nepalankioms oro sąlygoms, ypač jei veja šlapia, NGR vadovybė pasilieka teisę apriboti golfomobilių naudojimą, kad nebūtų daroma žala aikštynui ar žaidėjams.
10.8 Asmuo, golfomobiliu padaręs bet kokią žalą golfomobiliui, aikštynui ar žaidėjui, privalo ją atlyginti.
10.9 NGR vadovybė turi teisę sustabdyti arba uždrausti naudotis golfomobiliu, jei asmuo nesilaiko šiose Taisyklėse ar golfomobilių naudojimosi taisyklėse nurodytų reikalavimų ar ženklų, ar vairuoja nesaugiai.
10.10 Kad palaikytų žaidimo tempą, kai aikštyne susirenka žaisti daug žaidėjų, NGR vadovybė gali nuspręsti būtinai naudoti golfomobilius susisiekimui.
10.11 Visi žaidėjai privalo paklusti maršalo (ang. Marshal) nurodymams. Maršalas turi teisę įspėti ar diskvalifikuoti žaidėjus. Jei žaidėjas diskvalifikuojamas, sumokėti mokesčiai už suteiktas paslaugas negrąžinami.

11. Mokesčiai

11.1 NGR klubo registratūroje prieš pradedant žaidimą privaloma susimokėti NGR valdybos sprendimu patvirtintą mokestį už atitinkamą paslaugą.
11.2 „Green-fee” mokesčio nemoka NGR klubo nariai.

12. Apranga

12.1 NGR klubo nariai, svečiai ir kiti asmenys privalo avėti specialia golfo avalyne.
12.2 Vyrai NGR aikštyne privalo dėvėti marškinėlius su apykaklėmis, trumpomis arba ilgomis rankovėmis, arba golfus, taip pat kelnes arba golfui žaisti skirtus šortus, ne trumpesnius nei 10 cm virš kelių.
12.3 Moterys NGR privalo dėvėti marškinėlius su apykaklėmis, trumpomis arba ilgomis rankovėmis, arba golfus, taip pat kelnes, šortus arba sijonus, ne trumpesnius nei 10 cm virš kelių.
12.4 NGR aikštyne draudžiama dėvėti džinsus, bėgimo ar krepšinio šortus, maudymosi kostiumėlius, marškinėlius be apykaklių, berankovius aptemptus marškinėlius, palaidines atvira nugara, ar marškinėlius su nepadoriais užrašais.
12.5 NGR klubo nariai privalo užtikrinti, kad jų atsivesti svečiai ir kiti asmenys dėvėtų šiose Taisyklėse numatytus reikalavimus atitinkančią aprangą ir avalynę. Golfo aprangą galima įsigyti, o avalynę įsigyti ir išsinuomoti golfo prekių parduotuvėje klubo name.
12.6 NGR darbuotojai turi teisę neįleisti į treniruočių aikštelę ir aikštyną asmenų, kurių apranga neatitinka šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
12.7 Golfo renginių (pvz. turnyrų) metu NGR restorane leidžiama vilkėti golfo aprangą. Specialių renginių restorane metu, jei numatyta kita apranga, tai nurodoma kvietimuose ar pranešimuose.

13. Kitos rekomendacijos

13.1 Be išankstinio susitarimo su NGR vadovybe, klubo name, viešbutyje ar aištyne skelbti ar platinti komercinius skelbimus, vykdyti politinę agitaciją draudžiama.
13.2 NGR klubo nariai, svečiai, partneriai ir kiti asmenys privalo palikti automobilius tik automobilių parkavimui skirtoje aištelėje.
13.3 Į NGR kurortą atsivežti šunis ar kitus naminius gyvūnus draudžiama.
13.4 NGR teritorijoje draudžiama turėti šaunamųjų ar kitų ginklų.
13.5 Į aikštyną atsineštą gėrimų tarą, cigarečių nuorūkas ir kitas šiukšles privaloma išmesti į šiukšlių dėžes, stovinčias prie starto aikštelių vietų. Nulūžusius medinius ar plastmasinius padėklus (ang. Tee), naudojamus pirmajam smūgiui atlikti, privaloma išmesti į išmušimo aikštelėse stovinčias šiukšliadėžes.

14. Atsakomybė

14.1 Jei NGR klubo narys nesilaiko šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų, NGR vadovybė, du kartus įspėjusi asmenį, gali priimti sprendimą nutraukti arba suspenduoti jo/jos narystės sutartį, narystės mokestis negrąžinamas.
14.2 Jei reikalavimų, nustatytų šiose Taisyklėse nesilaiko svečiai ir kiti asmenys, NGR vadovybė gali uždrausti šiems asmenims naudotis kurorto teikiamomis paslaugomis.
14.3 NGR klubo nariui gali būti taikomas įspėjimas už atsivesto svečio netinkamą elgesį.
14.4 Visus klausimus dėl Klube žaidžiančių ar jo teritorijoje besilankančių asmenų elgesio ir taisyklių pažeidimo sprendžia aikštyno maršalas ir Direktorius.

Patvirtinta:
UAB „National Golf Resort“ valdyba
2009 m. sausio 23 d.