• Žaisti leidžiama ne daugiau kaip 2 asmenims, plius vaikas (-ai) iš tos pačios šeimos, laikantis saugaus 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Žaidimo laikai turi būti rezervuojami ne mažiau kaip 2 val. iki starto, paskambinus į registratūrą (+370 655 22222) arba GolfBox sistemoje (pasirinkus klubą, reikia spausti – Select recourse: National Golf Resort, Lithuania – Corona Tee times)
 • Mokėjimus už paslaugas atlikti nuotoliniu būdu.
 • Žaidėjai privalo pasirašyti, kad susipažino, suprato ir sutinka su taisyklėmis.
 • Vengiant susibūrimų, žaidimo laikai formuojami kas 15 min.
 • Žaidėjai privalo užsiregistruoti prieš žaidimą Registratūroje laikantis saugaus atstumo
 • Registratūros ir klubo darbo valandos: pirmad.- uždaryta, antrad.- ketvirtad. nuo 10-17 val., penktad. nuo 10-18 val., šeštad. nuo 9-18 val., sekmad. nuo 9-17 val.
 • Aikštyno darbo laikas: Pirmad. -uždaryta, antrad.- ketvirtad. nuo 10 -19 val., penktad. nuo 10-20 val., šeštad. nuo 9-20 val., sekmad. nuo 9-19 val.
 • Golfomobilius ir rankinius vežimėlius bus galima išsinuomoti, jie bus dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo.
 • Golfomobiliu gali naudotis tik po vieną arba du asmenys  iš tos pačios šeimos.
 • Ne šeimos nariams draudžiama naudotis tuo pačiu golfomoboliu.
 • Gėrimus ir užkandžius bus galima įsigyti golfo prekių parduotuvėje ir išsinešti su savimi arba suvartoti klubo terasoje laikantis saugaus atstumo ir fizinio kontakto apribojimų pagal visus galiojančius reikalavimus
 • Žaidėjai privalo laikytis visų numatytų higienos reikalavimų (turėti su savimi drėgnas servetelės, dezinfekcinį skystį ir nusivalyti rankas prieš pradedant kiekvieną duobutę)
 • Žaidėjai privalo laikytis saugumo reikalavimų bei pasiruošti prieš pradėdami žaidimą
 • Žaidėjai privalo laikytis mažiausiai 2 metrų saugaus atstumo nuo kito žaidėjo
 • Visų duobučių “puodeliai” bus apversti, kad kamuoliukas negalėtų įkristi į vidų.
 • Žaidėjams draudžiama ieškoti kamuoliukų su ranka taip išvengiant pavojaus paliesti kitą ne savo kamuoliuką
 • Duobučių vėliavėlės bus pritvirtintos duobėse, jas liesti rankomis draudžiama
 • Smėlio kliūtyse grėbliais naudotis draudžiama. Žaidėjas numušęs kamuoliuką iš smėlio kliūties, turės aptvarkyti ją golfo lazda arba pėda sulyginti smėlį, kiek tai įmanoma geriausiai tokiu būdu padaryti
 • Rūbinėmis naudotis draudžiama, žaidėjai turi atvykti persirengę, tai padaryti automobilyje arba pasinaudoti tualetais pirmame aukšte.
 • Golfo krepšių saugojimo paslauga neteikiama, žaidėjai privalo lazdas turėti su savimi
 • Tualetais bus galima naudotis 1 asmeniui vienu metu
 • Treniruočių aikštės tualetais bus galima naudotis, dezinfekavimo priemones rasite viduje
 • Aikštyno teritorijoje prie 1,5,8,10,13 ir 17 duobių rasite  dezinfekcinių skysčių
 • Norint užtikrinti ar žaidėjai laikosi visų nurodymų ir taisyklių, reguliariai bus vykdomi patikrinimai aikštyne
 • Apie žaidėjus nesilaikančius taisyklių bus informuojamos vietos valdžios instancijos ir už tai grės nušalinimas iš golfo aikštyno iki 1 metų laikotarpiui arba 1500 eur bauda, kuri bus paaukota vietinėms sveikatos tarnyboms
 • Treniruočių aikštė bus atidaryta, kamuoliukus galima liesti tik dėvint pirštines
 • Treniruočių kamuoliukų išdavimo mašina galima naudotis tik dėvint apsaugines pirštines. Ji bus nuolat išpurškiama dezinfekavimo priemonėmis, krepšius bus galima imti tik iš nepanaudotų krepšių krūvos ir privalu grąžinti į panaudotų krepšių krūvą
 • Treniruočių aikštėje privaloma laikytis saugaus minimalaus 2 metrų atstumo
 • Golfo treneris gali vesti privačias pamokas laikantis saugaus 2 metrų atstumo ir privalo dėvėti apsauginę kaukę. Pamokas galima susiderinti tiesiogiai su Pro Martin

Griežtai draudžiama lankytis golfo klube ir aikštyne jaučiant bet kokius į gripą panašius ar kokius kitokius peršalimo simptomus.

Pasikeitimai gali įvykti bet kuriuo metu, tad vadovybė pasilieka teisę koreguoti procedūras to prireikus.

NGR administracija

Lietuvos Golfo Federacija
TAISYKLĖS GOLFO AIKŠTYNUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU
2020 balandžio 27 d.Vilnius

Žaidėjai privalo:

1. Vadovautis tuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais nutarimais dėl asmenų apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose bei kitais nutarimais, susijusiais su asmenų sveikatos apsauga, buvimu ir elgesiu viešose vietose.
2. Žaidimo laikų rezervacijas vykdyti internetu arba telefonu ar kitais nuotoliniais būdais, mokėjimus už paslaugas, jei įmanoma, atlikti banko pavedimu. Mokėjimus banko kortele ar grynaisiais pinigais atlikti tik esant būtinybei.
3. Susipažinti su taisyklėmis apie privalomus saugumo reikalavimus karantino metu. Rezervuodamas žaidimo laiką bei žaisdamas aikštyne žaidėjas privalo sutikti su Taisyklėmis (el. paštu ar pasirašytinai golfo klubo registratūroje) ir jų laikytis. Už taisyklių nesilaikymą gresia bauda ir nušalinimas iš golfo aikštynų visam karantino laikotarpiui.
4. Dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, turėti dezinfekcinę rankų priemonę.
5. Vienoje starto grupėje žaisti ne daugiau kaip 2 asmenims, išskyrus artimuosius, giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. (Klubai gali apriboti grupes iki 2 asmenų, kad išlaikytų vienodą žaidimo tempą)
6. Laikytis ne mažesnio nei 10 metrų atstumo tarp asmenų grupių ir 2 metrų tarp asmenų žaidžiančių vienoje grupėje aikštyne viso buvimo golfo klubo teritorijoje ar patalpose metu.
7. Neliesti duobučių vėliavėlių.
8. Neliesti duobučių “puodelių”, kurie yra pakelti virš ridenimo aikštelės paviršiaus, kad kamuoliukas negalėtų įkristi į vidų. (Kamuoliukui palietus „puodelį“ užskaitomas įridenimas)
9. Liesti tik savo kamuoliuką.
10. Žaisti tik savo lazdomis ir naudoti tik savo lazdų vežimėlį bei kitą įrangą ar asmeninius daiktus. 11. Numušę kamuoliuką iš smėlio kliūties, kiek leidžia aplinkybės aptvarkyti ją golfo lazda arba pėda sulyginti smėlį.
12. Po žaidimo ar jo metu nespausti žaidimo partnerio rankos, neapsikabinti ir vengti kitokio fizinio kontakto.
13. Atvykti persirengus arba persirengti automobilyje, automobilių stovėjimo aikštelėje ar greta jos.
14. Nesibūriuoti automobilių stovėjimo aikštelėje, klubo lauko terasoje, kitose golfo aikštyno vietose.
15. Treniruočių aikštėje neliesti kamuoliukų savo rankomis. (Kamuoliuką į mušimo vietą pastumkite golfo lazda)
16. Naudojant golfo mašinėlę, ja naudotis tik vienam asmeniui išskyrus artimuosius, giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Griežtai draudžiama žaisti asmenims turintiems bet kokius peršalimo simptomus.